Menu
https://www.fiscjurfinadvies.nl/particulier

Particulier

Al meer dan 15 jaar fiscaal, juridisch en financieel adviseur

Belastingaangiften

 

Het doen van een juiste en een volledige aangifte is een wettelijke verplichting. Ziet u als een berg tegen het invullen van uw aangiften op? Wij helpen u dan graag!

Aangifte inkomstenbelasting

Aan de hand van de door u aangeleverde bescheiden vullen wij u aangifte op een deskundige wijze in. Ook nemen wij uw financiële situatie onder de loep. De aangifte geeft namelijk ook inzicht: niet alleen over uw vermogenspositie op 1 januari van enig jaar, maar ook wat u nog aan de belastingdienst moet betalen of terugkrijgt.
Ook helpen wij u graag met de beantwoording van vragen van de belastingdienst over uw aangifte.
Gemakkelijker kunnen we het niet maken!

Aangifte omzet-, inkomsten-, vennootschaps- of omzetbelasting

Bent u ondernemer? Dan is uw aangifte méér dan het invoeren van de jaarrekening. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen en meer over onze aanpak lezen?

Lees meer

Aangifte schenkbelasting

Indien u een schenking heeft gekregen, dient u daarvan soms aangifte te doen en ook binnen een bepaalde termijn.

Aangifte erfbelasting

Indien u iets heeft verkregen uit een nalatenschap, dan is daarover veelal erfbelasting verschuldigd. Hoeveel dat is hangt van een aantal factoren af.
Wij voorzien u graag van informatie en helpen u graag bij het juist invullen van deze aangifte.

 

Particulier Advies administratie

 

Particulier Advies administratie

 

Welgesteld?

 

Welgestelde particulieren, ondernemers en families willen zich - vanwege de omvang – bij bovengenoemde administratieve beslommeringen graag ter zijde laten staan. In bepaalde opzichten verdienen een andere benadering. De dienstverlening van FiscJurFin Advies gaat daarbij dan verder dan “alleen maar” een advies of het laten opstellen van een akte.
Het gaat om het met raad en daad terzijde staan bij onderwerpen zoals “estate planning” en “anonimisering”.

Bij estate planning wilt u een goede balans tussen enerzijds belastingbesparing door overdracht van vermogen tijdens het leven en anderzijds wilt u vermijden dat het vermogen aan minder doelmatige zaken wordt besteed. U wilt uw nageslacht vertrouwd maken met - al dan niet met behoud van zeggenschap - het vermogen dat aan hen zal toevloeien, alsmede met het beleggen daarvan. U wilt ze kortom de familiemores meegeven.

Verder wilt u uiteraard een overwogen regeling voor het geval u er niet meer bent. Het waarin niet alleen de civiele mogelijkheden zijn opgenomen, maar ook rekening is gehouden met het fiscale recht en de emotie.

Anonimisering is met name gewenst als u een B.V. hebt en u niet wilt dat ongewenste pottenkijkers op uw cijfers een blik werpen.

Graag geven wij in een persoonlijk gesprek aan wat wij voor u kunnen betekenen om de regie te kunnen voeren over uw familiebelangen.

 

Particulier Advies zeilboot

 

Particulier advies cadeau

 

Ons dienstpakket kan onder andere bestaan uit:

 
  • Aangifte inkomstenbelasting (particulieren en ondernemers)
  • Aangifte schenkbelasting
  • Aangifte erfbelasting
  • Aangifte omzetbelasting
  • Aangifte dividendbelasting
  • Aangifte vennootschapsbelasting
 

Particulier Advies berekenen